2016-06-29 16:00 #0 av: Urhasten

Vilka produkter och metoder har ni använt för att behandla och motarbeta strålröta?

Brukar ni eller er hovvårdare skära bort strålvävnad som är angripen av röta?