2015-08-23 23:47 #0 av: Urhasten

Vad som händer hos SANHCP 2015.

01 JANUARI
24-25/1 - Grundkurs

02 FEBRUARI
14-15/2 - Grundkurs

03 MARS
28-29/3 - Grundkurs

04 APRIL
10-12/4 - Terminsstart till Hfs (Hovformsspecialist) utbildningen
25-26/4 - Grundkurs Kursen är förlagt utanför Östersund. Kontaktperson Anneli Thors  070-2009562.

05 MAJ
9/5 - Tentamen
30-31/5 - Grundkurs

06 JUNI
13/6 - Ställer ut på Åmotsdagarna (Gästrikland)
27-28/6 - Hovsjukdommar & Deformationer (del kurs i Hfs utbildningen)

07 JULI
3-5/7 - Djurkommunikation kurs med Ayla Maria Birgittasdotter

08 AUGUSTI

09 SEPTEMBER
26-27/9 - Robert Bowker. Kurs i hovfunktion, anatomi och neurologi (Obs nytt datum)
5-6/9 - Grundkurs
12/9 - Tentamen
13/9 - Ställer ut på All terrain trail.  (Mellan Uppsala och Enköping)  
20/9 - Östgötamässan Häst - Jakt – Lantliv! kl 10.00 - 17.00 på Vretagymnasiet.
26-27/9 - Kvalitetssäkring

10 OKTOBER
3-4/10 - Grundkurs
9-11/10 - Terminsstart HT 2015, Hfs utbildningen

11 NOVEMBER
7-8/11 - Hästens anatomi
14-15/11 - Repetionskurs i verkning
28-29/11 - Grundkurs

12 DECEMBER
5-6/12 - Hästen, Hoven & Hälsan (del kurs i Hfs utbildningen)

Regnbåge

Mejla SANHCP utb@sanhcp.org eller ring 070-226 22 89 vid frågor och funderingar.

Hemsida: http://www.sanhcp.org/